Środowisko

Dlaczego jest to ważne?

Seniorzy stanowią bardzo liczną grupę pacjentów leczonych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) z dłuższym czasem hospitalizacji w porównaniu do młodszych pacjentów.1-4 Środowisko panujące w SOR może mieć istotny wpływ na doświadczenia pacjentów, ale również na wyniki leczenia.

Na przykład w SOR zorganizowanym z myślą o potrzebach seniorów pacjenci rzadziej rozwijają majaczenie. Natomiast nieodpowiednio zorganizowana opieka może prowadzić do unieruchomienia pacjenta, powstawania odleżyn, upadków i urazów, częstszego majaczenia, pogorszenia funkcjonowania, a także do zwiększenia niepokoju pacjenta i opiekuna.3-5

W jaki sposób poprawić funkcjonowanie środowiska SOR?

Dostępnych jest wiele informacji na temat projektów poprawiających funkcjonowanie placówek medycznych, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb osób starszych z zaburzeniami wzroku i słuchu, zaburzeniami poznawczymi lub fizycznymi.1-12

Trzy najważniejsze elementy to:

 1. Przestrzeń fizyczna
 2. Sprzęt i zasoby ludzkie
 3. Zachowanie personelu

Propozycje prostych zmian dla Twojego oddziału zawarte są w dalszej części plakatu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się wytycznymi, które znajdziesz w akapicie “Narzędzia”. Wiele zaleceń dotyczących środowiska może być zastosowanych w twoim SOR niewielkim nakładem finansowym lub bez dodatkowych kosztów. Najważniejszym elementem SOR przyjaznego osobom z zespołem kruchości jest świadomość personelu w zakresie potrzeb seniorów.

Co możemy zrobić?

 1. Przestrzeń fizyczna
  Małe zmiany o natychmiastowym efekcie:
  • Uporządkuj otoczenie (pozbądź się niepotrzebnych rzeczy);
  • Zapewnij narzędzia wspomagające orientację w czasie i przestrzeni, w tym zegary, kalendarze, jasne wskazówki dotyczące dotarcie do łóżka szpitalnego oraz lokalizacji toalet;
  • Zapewnij możliwość bezpiecznego poruszania się po korytarzach;
  • Upewnij się, że deski sedesowe oraz poręcze są w kontrastowych kolorach;
  • jeśli dostępnych jest więcej funduszy, zorganizuj powierzchnię antypoślizgową na podłodze i dobrej jakości oświetlenie.
 2. Wyposażenie i zasoby ludzkie
  Upewnij się, że seniorzy mają łatwy dostęp do urządzeń wspomagających poruszanie się, przyrządy do wsparcia zmysłów, poprawiające komfort w zakresie nietrzymania moczu, posiłków i nawodnienia. Zapewnij personel, który umożliwi spełnienie tych podstawowych potrzeb, a także zachęci do podejmowania istotnych działań. Małe zmiany o natychmiastowym efekcie:
  • Zaoferuj przyrządy do wsparcia zmysłów - okulary, baterie do aparatów słuchowych lub lupę i przenośne urządzenia wzmacniające;
  • Zaoferuj przekąski i napoje;
  • Zachęć do spożywania posiłków w towarzystwie, konstruktywnej pracy i kontaktów społecznych w przypadku przedłużonego pobytu w SOR.
 3. Zachowanie personelu
  Personel powinien zapoznać się z rodziną i zapewnić komunikację na profesjonalnym poziomie. Rozpoznanie problemów geriatrycznych, poprawa w zakresie mobilności i pomoc osobom starszym w utrzymaniu ich możliwości funkcjonalnych są tak samo ważne jak “tradycyjna” opieka w stanach nagłych.

Narzędzia

Informacje

Materiał został opracowany przez Europejską Grupę Roboczą ds. Geriatrycznej Medycyny Ratunkowej, która jest jednostką stworzoną przy współpracy Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM) i Europejskiego Towarzystwa Geriatrii (EuGMS). Więcej informacji można znaleźć na stronie: geriEMEurope.eu oraz na Twitterze: @geriEMEurope.

Publikacje

 1. Carpenter et al; Geriatric Emergency Medicine Guidelines for Staffing, Training, Protocols, Infrastructure, and Quality Improvement; Emergency Medicine reports; Volume 35, Number 21 / October 5, 2014
 2. Pascale, F, Achour, N, Price, A D F and Polverino, F (2014), Evaluation of factors and approaches affecting emergency department space planning, Facilities, 32(13/14), 761-785.
 3. Marie Boltz et al; Care of the Older Adult in the Emergency Department: Nurses Views of the Pressing Issues; The Gerontologist Vol. 53, No. 3, 441–453
 4. Hwang, Morrison; The Geriatric Emergency Department; JAGS 55:1873–1876, 2007
 5. Wong, Ryan, Liu; A System-Wide Analysis Using a Senior-Friendly Hospital Framework Identifies Current Practices and Opportunities for Improvement in the Care of Hospitalized Older Adults; JAGS 62:2163–2170, 2014
 6. Beckstrand et al; Emergency Nurses’ Perception of Department Design as an Obstacle to Providing End-Of-Life Care; Journal of emergency nursing; September 2012, Volume 38, issue 5
 7. ACEP Geriatric Emergency Department Guidelines 2013
 8. Yates-Bolton et al; Improving hospital environments for people with dementia: Listening event report
 9. ACEM Emergency Department Design Guidelines G15 (last updated 2014)
 10. Supporting People with Dementia in Acute Care Learning Resource NHS Education for Scotland 2016
 11. The king’s fund; Developing Supportive Design for People with Dementia The King’s Fund’s Enhancing the Healing Environment Programme 2009-2012
 12. DOH UK; Health Building Note 08-02 Dementia-friendly Health and Social Care Environments; 2015

Pobierz

Pobierz plakat (pdf).

Dostępne języki