Silver Trauma – Poważne urazy u osób starszych

Dlaczego jest to ważne?

“Silver Trauma” jest terminem określającym poważny uraz u pacjenta ≥65 roku życia.

Lokalizacja i wskaźnik ciężkości obrażeń określonych jako “Silver Trauma” są identyczne, jak u pacjentów młodszych, jednakże u osób starszych należy pamiętać, że:

 1. Są one często niepoprawnie triażowane, uzyskując niższy priorytet przyjęcia, zbyt słabo leczone, czekają na badania i diagnozę dłużej, a także częściej umierają;
 2. Upadek z wysokości <2 metrów jest najczęstszym mechanizmem znaczących obrażeń u starszych pacjentów, w odróżnieniu od pacjentów młodszych, u których dominują obrażenia spowodowane wypadkami komunikacyjnymi;1
 3. Pogorszenie parametrów życiowych może być mniej wyraźne lub nieobecne z powodu odmiennej fizjologii, chorób współistniejących i wielolekowości.

Czym różni się Silver Trauma od typowego poważnego urazu?

Aktualne systemy triażu są ukierunkowane na identyfikację urazów wysokoenergetycznych, gdzie ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń u pacjenta jest oczywiste. Takie obrażenia są z reguły widoczne już na miejscu zdarzenia. Trudności we wczesnym rozpoznawaniu poważnych urazów u osób starszych mogą wynikać z:

 • Niskoenergetycznego mechanizmu urazu;
 • Chorób współistniejących, które sprawiają, że objawy są mniej oczywiste;
 • Późniejszego pojawienia się objawów.

Urazowe uszkodzenie mózgu jest najczęstszą przyczyną zgonu starszych pacjentów.1 Przy podobnej ciężkości urazu, osoby starsze uzyskują wyższą punktację w skali Glasgow (GCS) niż pacjenci młodsi.2

Wielokrotnie wykazano, że wyniki leczenia pacjentów geriatrycznych ze złamaniem żebra są gorsze, co może być związane z:

 • Wielochorobowością;
 • Zmniejszoną rezerwą fizjologiczną;
 • Trudnościami w ocenie i leczeniu zaburzeń hemodynamicznych.3

Silver Trauma najlepiej traktować jako jednostkę odmienną od typowego poważnego urazu, jaki widujemy w młodszych grupach wiekowych, wymagającą również odmiennych działań medycznych.

Co możemy zrobić?

 1. Oceń starszych pacjentów zgłaszających się z urazami niskoenergetycznymi pod kątem poważnych obrażeń.
 2. Dąż do udoskonalenia przed- i wewnątrzszpitalnych systemów triage, aby lepiej identyfikować poważne obrażenia u starszych pacjentów. W tym celu zarówno w centrach urazowych jak i w SOR stosuj narzędzia służące do oceny ryzyka takie jak Silver Trauma Safety Net4 i konkretne metody triażowe dedykowane seniorom.1
 3. Szukaj oznak ukrytego krwawienia:
  • Czynność serca >90 uderzeń/minutę;
  • Skurczowe ciśnienie tętnicze <110mmHg;5
  • Podwyższone stężenie mleczanów >2,5 mmol/L.6
 4. Wykonaj TK głowy u każdego pacjenta ≥65 roku życia z utratą przytomności lub niepamięcią po urazie głowy. Poza tym, wykonaj TK głowy u każdego pacjenta po urazie głowy biorącego warfarynę (lub inne doustne antykoagulanty), klopidogrel (leki przeciwpłytkowe) lub z zaburzeniami krzepnięcia, takimi jak hemofilia. 7
 5. Każdy pacjent ≥65 roku życia z klinicznym podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego powinien mieć wykonane TK odcinka szyjnego kręgosłupa tak szybko, jak to możliwe.7 Obowiązkowe zakładanie kołnierza szyjnego jest obecnie nieuzasadnione i może zaszkodzić pacjentowi.4
 6. Głównym kierunkiem leczenia złamania żeber powinna być odpowiednia kontrola bólu w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi, w celu uniknięcia powikłań ze strony układu oddechowego, takich jak zapalenie płuc czy niedodma.
 7. Sprawdź pacjenta pod kątem kryjącej się za urazem kruchości. Oceń holistycznie potrzeby każdego pacjenta i ustal podstawowe cele leczenia. Zobacz też: plakat “Ocena ryzyka dostosowana do wieku/kruchości” oraz plakat “Całościowa Ocena Geriatryczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”.8

Narzędzia

Informacje

Materiał został opracowany przez Europejską Grupę Roboczą ds. Geriatrycznej Medycyny Ratunkowej, która jest jednostką stworzoną przy współpracy Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM) i Europejskiego Towarzystwa Geriatrii (EuGMS). Więcej informacji można znaleźć na stronie: geriEMEurope.eu oraz na Twitterze: @geriEMEurope.

Publikacje

 1. Major Trauma In Older People - 2017 Report
 2. Salottolo K, Levy AS, Slone DS, Mains CW, Bar-Or D. The Effect of Age on Glasgow Coma Scale Score in Patients With Traumatic Brain Injury. JAMA Surg. 2014;149(7):727–734. doi:10.1001/jamasurg.2014.13
 3. Head injury: assessment and early management,Clinical guideline CG176, 22 January 2014
 4. Silver Trauma Safety Net
 5. Brown JB , Gestring ML, Forsythe RM, Stassen NA, Billiar TR, Peitzman AB, Sperry JL. Systolic Blood Pressure criteria in the National trauma Triage Protocol for geriatric trauma: 110 is the new 90. Trauma Acute Care Surg. 2015 February ; 78(2): 352–359.
 6. Salottolo KM, Mains CW, Offner PJ. A retrospective analysis of geriatric trauma patients: venous lactate is a better predictor of mortality than traditional vital signs. Scand J Trauma, Resus & Emerg Med 2013; 21(7)
 7. NICE Clinical Knowledge Summaries (CKS)
 8. The Heartlands’ Elderly Care Trauma & Ongoing Recovery Programme

Pobierz

Pobierz plakat (pdf).

Dostępne języki