Opieka u Schyłku Życia

Dlaczego jest to ważne?

 • Pacjenci w ostatnich dwóch miesiącach swojego życia często trafiają do Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR);
 • Pacjenci ci są często poddawani terapii daremnej;
 • Czas spędzony w SOR może być źródłem stresu dla pacjenta, jego rodziny i pracowników ochrony zdrowia;
 • Rozważ, które ze skarg zgłaszanych przez pacjenta są nieuleczalne, a które są odwracalne i możliwe do wyleczenia;
 • Skup się na opiece paliatywnej: znacznie poprawisz jakość życia i zadowolenie pacjenta;
 • Ratuj życie, ale również zapewnij jego komfort.

Jak możemy rozpoznać pacjenta u schyłku życia?

Pacjenci z gwałtownie postępującą nieuleczalną chorobą (np. rozsiew nowotworu), częstą niewydolnością narządową (np. niewydolność serca, zaostrzenia POChP) lub ze skrajną kruchością, przewlekle leżący.

Cztery główne ścieżki:

 1. Zgon nagły: zatrzymanie krążenia, udar, pęknięcie tętniaka aorty
  • 7% zgonów
  • Najczęstszym rytmem zatrzymania krążenia jest asystolia lub PEA
  • Szansa na powrót spontanicznego krążenia jest bardzo niska
 2. Terminalne stadium choroby: nowotwór
  • 22% zgonów
  • ustal cele opieki zgodnie z wytycznymi onkologicznymi
 3. Niewydolność narządowa: niewydolność serca, POChP, niewydolność wątroby
  • 16% zgonów
  • Chorzy z niewydolnością serca i zaostrzeniami POChP są częstymi pacjentami w SOR
 4. Kruchość: otępienie, choroba Parkinsona
  • 47% zgonów
  • Pacjenci skierowani z ośrodków opieki długoterminowej lub pacjenci o słabym poziomie funkcjonowania

Co możemy zrobić?

 1. Zapytaj pacjenta czy ustalił cele swojej opieki z lekarzem rodzinnym lub innym specjalistą. Jeśli nie - zainicjuj taką rozmowę. Używaj pozytywnych komunikatów dotyczących potrzeby zadbania o komfort życia. Z rozmową zaczekaj do momentu, w którym stan pacjenta będzie relatywnie wyrównany.
 2. Lecz ból: Opioidy są najlepszym lekiem (dowiedz się, czy pacjent wcześniej stosował leki opioidowe!).
 3. Lecz duszność: Wyklucz potencjalnie odwracalne jej przyczyny, takie jak wysięk opłucnowy, przeciążenie płynami lub anemię. Ulgę przynosi tlen, opioidy i/lub benzodiazepiny.
 4. Lecz nudności i wymioty: Zidentyfikuj odwracalne przyczyny dolegliwości, takie jak zaparcia, czy działania niepożądane leków.
 5. Lecz niepokój lub majaczenie: Poszukaj potencjalnych przyczyn (np. zastój moczu, zaparcie lub ból). Można stosować benzodiazepiny i leki przeciwpsychotyczne, takie jak haloperidol. Zobacz też: plakat o majaczeniu i zaburzeniach funkcji poznawczych.

CEL: Priorytetem jest utrzymanie komfortu życia pacjenta poprzez łagodzenie jego objawów.

Przyczyna Lek
Niepokój, lęk benzodiazepiny
Niedrożność jelit oktreotyd, zgłębnik nosowo-żołądkowy
Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe deksametazon
Nowotwór oraz działania niepożądane chemioterapii ondansetron
Opioidy antagoniści dopaminy
Zaburzenia błędnika leki antyhistaminowe/antycholinergiczne

Narzędzia

Informacje

Materiał został opracowany przez Europejską Grupę Roboczą ds. Geriatrycznej Medycyny Ratunkowej, która jest jednostką stworzoną przy współpracy Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM) i Europejskiego Towarzystwa Geriatrii (EuGMS). Więcej informacji można znaleźć na stronie: geriEMEurope.eu oraz na Twitterze: @geriEMEurope.

Publikacje

 1. You JJ, Fowler RA, Heyland DK. Just ask: discussing goals of care with patients in hospital with serious illness. Can Med Assoc J. 2014 Apr 1;186(6):425 LP – 432.
 2. Mierendorf SM, Gidvani V. Palliative Care in the Emergency Department. Perm J. 2014;18(2):77–85.
 3. Rosenberg M, Lamba S, Misra S. Palliative Medicine and Geriatric Emergency Care: Challenges, Opportunities, and Basic Principles. Clin Geriatr Med. 2013 Feb 1;29(1):1–29.
 4. Lunney JR, Lynn J, Hogan C. Profiles of Older Medicare Decedents. J Am Geriatr Soc. 2002 Jun 1;50(6):1108–12.
 5. Grewal K, Helman A. Episode 70 End of Life Care in Emergency Medicine. Emergency Medicine Cases. 2015.

Pobierz

Pobierz plakat (pdf).

Dostępne języki